Huisregels

Woolloomooloo

Huisregels

HUISREGELS WOOLLOOMOOLOO

 

Elke bezoeker dient op de hoogte te zijn van deze huisregels

Deze regels gelden zowel in de club als voor de directe omgeving van de Woolloomooloo.
De naleving van deze huis- en fatsoenregels wordt gecontroleerd door de particuliere
beveiligingsorganisatie Earth Security gevestigd te Leidschendam (telefoon: 06-48329534)
Dit reglement is tevens bekend bij de politie.

Algemene regel :

– De minimum leeftijd is 18 jaar.
– Legitimatie is verplicht. (Studentenkaart i.c.m. een geldig identiteitsbewijs)
– Alle aanwijzingen van medewerkers en beveiligingsbeambten van deze club, die
verband houden met de huisregels, moeten direct opgevolgd worden.
– U wordt geacht mee te werken aan controle op wapen- en drugsbezit.
– Gebruik van de garderobe is voor iedereen verplicht.
– Gevonden voorwerpen dient u bij het barpersoneel in te leveren.

Het is verboden om :

– Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
– Wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te
hebben.
– Diefstal of vernielingen te plegen.
– Goederen te verhandelen of te helen.
– Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
– Discriminerende opmerkingen te maken of discriminerende handelingen te
verrichten of het dragen van discriminerende symbolen.
– Door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren.
– Beledigingen te uiten.
– Te roken. (uitgezonderd de daarvoor aangewezen plek)
– Lichamelijke diensten te verlenen in ruil voor geld.

Het is niet toegestaan om:

– Eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen.
– Glaswerk of glazen mee naar buiten te nemen.
– Overlast te veroorzaken in de directe omgeving van de club.

Zich langdurig in de steeg op te houden.

De toegang kan geweigerd worden als u:

– Jonger bent dan 18 jaar.
– In kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed van drugs bent.
– Als u de toegang eerder is ontzegd.
– Niet meewerkt aan controle op wapens en drugs.
– U niet in het bezit bent van een geldig legitimatiebewijs en/of een geldig studentenkaart.
– Niet instemt met het beveiligingsbeleid van de Woolloomooloo, waarbij o.a. gebruik
gemaakt wordt van camerabewaking zowel in de Woolloomooloo als rondom de Woolloomooloo, in de omgeving.

Bij het plegen van misdrijven:

– Wordt u aangehouden en worden relevante goederen in beslag genomen.
– Wordt u direct overgedragen aan de politie.
– Doen wij aangifte of dienen een aanklacht in.

– Wordt u uit de Woolloomooloo verwijderd en zal u mogelijk de toegang tot deze club
ontzegd worden ( minimale ontzeggingtermijn: drie maanden ).??
– Wordt bij lokaalvredebreuk de politie ingeschakeld

Oordoppen zijn tegen €3,- te koop bij de balie.